Dlouhodobá živostnost

Pro zachování dlouhodobé životnosti je nutno dodržet následující podmínky:

  1. Skladujte fólii na stinném místě, na hladkém povrchu. Nenechávejte fólii při skladování  volně  vystavenu slunci.
  2. Před instalací fólie natřete všechny kovové a dřevěné povrchy dotýkající se fólie latexovou nebo akrylovou bílou barvou. 
  3. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE K NÁTĚRU  BARVY OBSAHUJÍCÍ OLEJOVOU SLOŽKU !!! Povrch konstrukce má být hladký, všechny nerovnosti zarovnejte. Nejvhodnější a bez  jakýchkoliv problémů jsou pozinkované konstrukce fóliovníků.
  4. Vyhýbejte se kontaktu fólie s nepolyetylénovými plasty (klouby z PVC,  PVC lepící pásky) nebo vinylu,  které mohou zvýšit náchylnost k rozkladu fólie. Nahraďte veškeré profily z polykarbonátu nebo z PVC hliníkem nebo dřevem. Nepoužívejte na dřevo luxol nebo nátěry obsahující olej.
  5. Při natahování fólie si pořádně zkontrolujte vrchní stranu, která je lesklá a hladká a stranu spodní,která je matná. Spodní (vnitřní) strana je označena potiskem firemního loga(obrys slona). Logo a číslice musí byt čitelné ve vnitřní straně foliovníku.Fólii roztáhněte rovnoměrně po celé délce. Až se fólie mírně oteplí, pak znovu dopněte a řádně uchyťte. Natahujte střechu a boky zároveň. Nenapínejte fólii v horkém dni, neboť se potom může chladem smrštit a může dojít k zeslabení fólie. Udržujte 3% sklon oblouku pro dostatečný odtok vody z povrchu fólie. Doporučujeme natahovat fólii za slunečného počasí, ale do venkovních teplot 20º C.
  6. Vyhýbejte se přímému postřiku fólie jakoukoliv koncentrovanou chemickou látkou, která může fólii poškodit. Fólii nepoškozují běžné insekticidní postřiky proti hmyzu v obvyklém ředění.