Ginnegar čirá

FOLIOVNÍKY NOVĚ A EFEKTIVNĚ

Problémem mnoha zahrádkářů je jarní příprava foliovníku, především jeho potažení vhodným druhem folie, která by vydržela bez poškození alespoň 2 sezóny.Snahou každého zahrádkáře je potáhnout konstrukci pokud možno jedním kusem folie, aby dosáhl co nejlepší průchodnosti světla a zajistil podmínky pro fotosyntézu rostlin. Četní zahraniční výrobci folií určených pro zahradnictví se zabývají problematikou vývoje a výroby plastikových filmů pro foliovníky. Mezi ně patří také přední izraelský výrobce – firma GINEGAR, která přichází na čs.trh prostřednictvím svého čs. zástupce. Výrobky firmy Ginegar jsou ověřeny používáním nejen v Izraeli, ale také v USA, Austrálii a zemích Západní Evropy, tedy i v zemích s obdobnými klimatickými podmínkami jako má ČR. Hlavní vlastností folie je pevnost, za ní následuje trvanlivost, a především odolnost proti UV záření. Této vlastnosti je dosaženo přidáním stabilizátorů, díky nimž se životnost klimatickými podmínkami (slunce, vítr, déšť, mráz apod.) namáhané folie prodlužuje   až na 10 let i více.

 foliovnik_2

Nově potažené foliovníky zajištují vysokou propustnost světla a maximální uspěch v pěstování zeleniny.

 

Vědci se však snaží o dosažení dalších vylepšení. Příkladem je UV stabilizovaná folie s efektem "antifogging". Na vnitřní straně této folie se netvoří kapky, srážením vzniklá vlhkost stéká po stěnách foliovníku a vzniklé kapky z folie nepadají na rostliny, jejich listy zůstávají suché a dochází k omezení výskytu a šíření houbových chorob rostlin i k jejich menšímu mechanickému poškozování. Folie zůstává čirá a zajišťuje max. přenos světla, což umožňuje lepší průběh fotosyntézy a vyšší výnosy. Na vyšším stupni vývoje se nachází tzv."termické" folie, které kromě stabilizace proti UV záření a "antifogging" efektu disponují absorbérem infračerveného záření, který zabraňuje úniku tepla z foliovníku a jeho částečného odražení zpět do vnitřního prostoru. Použitím této folie dochází ke zvýšení a urychlení sklizně. Teplota vzduchu ve foliovníku je v ranních hodinách vprůměru o 3 – 4 st. vyšší.

 

Všechny výše uvedené vlastnosti se podařilo spojit a vyrobit tak materiál s velmi vysokou užitnou hodnotou a přijatelnou cenou, jak pro drobné zahrádkáře, tak i pro zahradnickou výrobu. Po nyní už patnáctiletém  testovaní této folie můžeme konstatovat, že všechny parametry, které uváděla izraelská firma se plně potvrdily. Životnost folie, původně uváděná na 3 roky, se v našich podmínkach s nižším UV zářením prodlužuje min. na 10 let. Mnoho spokojených zákazníků, kteří pod touto folií pěstují již několik let je důkazem o vynikajících vlastnostech tohoto materiálu.

 

Screenshot_2013-11-12_12.02.24

Na fotografii jsou šest let potažené foliovníky folií GINEGAR bez každoročního pracného obměňování,celková doba životnosti fólie dosáhla 11 let (od února 1995 až do listopadu 2006).

 Celková žvotnostfólie na tomto fóliovníku byla bezmála 14 let.Tato vyjímečná životnost byla způsobena umístěním foliovníku na místě chráněném před silnýmí větry.

 

 

ZÁRUKA 5 LET
ŽIVOTNOST 8-12 LET PODLE MISTNÍCH PODMÍNEK

 

Podmínky zachování dlouhé životnosti

Uchycení fólie na foliovník