Návod na sázení stromků

 • Výsadba stromků se daří nejlépe, když ji provádějí současně dva pracovníci. Jeden drží stromek a druhý přihrnuje zemi ke kořenům.

 • Těsně před vlastní výsadbou upravíme nejprve kořenovou soustavu. Nožem nebo ostrými nůžkami odstraníme všechny poškozené kořeny a zároveň hladkým řezem zkrátíme konce kořenů. Kořeny potom ponoříme na minimálně 24 hodin do vody. Ponořením kořenů do vody se týká pouze vyoraných stromků, v žádném případě ne kontejnerovaných.

 • Při výsadbě je důležité zasadit stromek do správné hloubky. Stromek má být zasazený tak hluboko, jak rostl ve školce. To znamená, že kořenový krček má být těsně nad úrovní půdy. Při výsadbě musíme počíta s tím, že po výsadbě půda ještě ulehne, zárověň klesne i stromek, a proto musíme sázet o něco výše. Velmi dobrou pomůckou pro určení hloubky výsadby je lať, kterou položíme přes jámu tak, aby byla na úrovni okolního terénu. Zvlášť dáme pozor na to, aby stromek nebyl nasazen roubovaným místem pod úroveň půdy, při vytvoření kořenů nad roubovaným místem je vlastnost podnože zcela eliminována, což je problém hlavně u zakrslých podnoží.

 • Když vysazujeme stromek ke kůlu, kůl zatlučeme ke středu před vlastní výsadbou.

 • Postup při výsadbě je takový, že jeden pracovník umístí stromek uprostřed jámy, přičemž dbá na rovnoměrné rozmístění kořenů. Druhý pracovník přihrnuje ke kořenům ornici, první pracovník stromkem potřásá, aby půda vyplnila všechny prostory mezi kořeny. Pokud není stromek ve správné výšce, při potřásání ho zároveň mírně povytahujeme. Potom půdu ke kořenům přišlápneme a přihodíme ještě zeminu až po kořenový krček. Kolem stromku uděláme ještě misku na zadržování vody, stromek důkladně zalijeme a po vsáknutí vody přihrneme suchou půdu, čímž zamezíme vypařování a tvorbě přísušku. Když vysazujeme stromky ke kůlům, přivazujeme je jen volně a až po ulehnutí půdy je přivážeme pevně.

 • Nikdy nedáváme pod stromky čerstvý hnůj!

 • U sloupcovitych jabloní  po výsadbě žádný řez korunky neprovádíme, zakrátíme pouze boční obrost pokud se tak nestalo již při expedici nebo při prodeji. U ostatních ovocných stromků platí následující pokyny:

 • Po výsadbě provedeme výchovný řez, kdy v případě stromů s korunkou dle obr. č. 1 zkrátíme větve o 1/3 až ½ u všech ovocných odrůd kromě broskvoní, které zakracujeme na 2-3 očka. U broskví je hluboký řez nutností, jinak dochází k uschnutí celého stromku!

 • Stromky bez korunky nebo s nepravidelně rozmístěnými větvemi zkrátíme ve výšce 1 m od země a nevhodné větve odstraníme. (obr. č. 2)

 • U obou typů stromků při rašení pupenů vyslepíme pupeny na kmínky do výšky 60 cm a vyslepíme 5 půpenů od vrcholu s tím, že ponecháme 2 nejvyšší pupeny.

 • Obrázky s popisem budou aktualizovány.