Pěstování meruněk

Všechny odrůdy meruněk je nutné v jarním období stříkat proti monilióze přípravkem Horizon nebo Talent, dle návodu na příbalovém letáku. Bez tohoto základního úkonu nelze dlouhodobě meruňky pěstovat.  Bez postřiku dochází k prosychání konečků větviček, později celých větví a strom zpravidla do 5 let odumírá. Infekce houby  monilinia laxa  se dostává do stromku v době květu, květy jsou jako spálené mrazem, infekce se dále šíří do celého stromu. Náchylnost odrůd k této chorobě je různá, ale zcela odolná není zatím žádná známa.

Podnože pro  meruňky:

Asi nejvíce používaná podnož mezi školkaři je meruňkový semenáč především z důvodů nízké ceny a tím i nízké ceny konečného stromku pro spotřebitele. Tato podnož je však vhodná pouze do nejkvalitnějších, teplých, propustných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd. Na většině území ČR jsou však  půdy těžší a vlhké, pro meruňkové semenáče naprosto nevhodné. Nevýhodou těchto podnoží je, že se snižuje rapidně životnost stromku a zvyšuje se riziko předčasného odumírání meruněk (mrtvice). Tuto podnož nepoužíváme.

Další levnou a často používanou podnoží  je myrobalán vhodný do těžších, vlhkých, kamenitých  a nebo naopak velmi suchých půd. Myrobalán je velmi vzrůstný a největší nevýhodou této podnože je velký vzrůst naštěpované odrůdy. U velkých stromů je pro pěstitele největším problémem  jarní ošetření proti monilióze. Nedostatečným, nebo špatným ošetřením především v letech vysoké nákazy monilií se snižuje životnost stromů. Tuto podnož nepoužíváme.

Švestkové podnože pro meruňky mají výhodu pro pěstování v horších klimatických a půdních podmínkách a v okrajových oblastech. Švestka je původní dřevina velmi dobře přizpůsobená na naše podmínky. Naroubováním odrůdy meruňky na švestkových, licencovaných podnožích mají o něco vyšší cenu.

ST. JULIAN- nejvíce používaná švestková podnož na meruňky vhodná téměř do všech půd a lokalit. Posunuje pěstování meruněk i do méně příznivých oblastí. Je středně vzrůstná, nevytváří tak velké koruny jako u myrobalánu. Příznivě ovlivňuje plodnost, stromy brzy a hodně plodí. Je nutná probírka plodů, aby se stromy nevysilovaly. Vhodná na zahrady s dostatkem prostoru. Tuto podnož používáme.

PIXI- švestková podnož redukující vzrůst naštěpované odrůdy až o 50- 60 %, je dobře kompatibilní  odrůdami meruněk. Velmi příznivě ovlivňuje plodnost naštěpované odrůdy, jako švestková podnož je vhodná i pro okrajové pěstování meruněk. Vhodná jak pro klasický styl pěstování pro stromky s menší korunou a tak pro pěstování pro sloupové tvary.  Tuto podnož používáme.

WAVIT- poměrně nová velmi nadějná licencovaná podnož pro švestky a meruňky. Málo vzrůstný semenáč,  vyselektovaný ze známé švestky Wagenheimova, tato podnož redukuje vzrůst naštěpované podnože o 40 %. Výhody této švestkové podnože pro meruňky jsou nesporné. Hodí se téměř do všech půd a všech oblastí, příznivě ovlivňuje plodnost a zdravotní stav naštěpované odrůdy. Stromy vytváří přijatelné koruny, které jsou snadno ošetřovatelné. Stromky mají mnohem delší životnost.  Nevýhodou této podnože je vyšší cena, v kombinaci s licencí za odrůdu je cena na hranici akceptovatelnosti zákazníky. V tomto případě platí, že za vyšší cenu je i vyšší kvalita materiálu.  Tato podnož je vhodná i pro sloupové pěstování méně vzrůstných odrůd. Tuto podnož používáme.

 

Záznamy nebyly nalezeny.