Pokyny k pěstování sloupcovitých jabloní

U všech CATS™-odrůd (Columnar Apple Tree Systems) se jedná o odrůdy s geneticky pevně ukotvenou vlastností sloupcovitého růstu. Tato vlastnost vznikla přirozeně.

Pokyny pro pěstování, info:

Požadavky na stanoviště jsou stejné jako u standartně rostoucích jabloní na slabě až středně vzrůstných podnožích:

  • dobrá, na živiny bohatá vododržná půda ,v případě sucha je nutná závlaha. Nevhodné pro všechny jabloně jsou těžké zamokřené půdy s vysokým stavem spodní vody, problémy s pěstováním může být i v oblastech s lokálními záplavami. Důrazně varujeme před pěstováním sloupcovitých jabloní mezi záhonky okurek, rajčat, paprik , popř. jiných plodin náročných na vodu a živiny. Poměrné malé stromky v prvních letech pěstování svádí k takovéto ,,úspoře", ale v letních měsících při intenzivní zálivce zeleniny, kořeny jabloní trpí a můžou být napadány houpovými chorobami. Stromky méně rostou a nebo může dojít až k celkovému úhynu.

  • s nepatrnou potřebou dohnojování,tyto odrůdy je možné pěstovat jak ekologicky bez vyrazných zásahů postřiky a hnojením,tak intenzivním způsobem s vysokými výnosy. Vhodné je jarní hnojení  Cereritem nebo Hydrocomplexem, popř. jiným hnojivem. Při pěstování v nádobách je nutný neustálý přísun živin v malých dávkách v závlaze (Kristalon Start ,Plod 5g na 10l ). Ve volné půdě používáme během vegetace běžnou koncentraci 10g/10l. Výnos u těchto jabloní se uvádí až 1500q z hektaru, při výnosu 15-20 kg jablek z jednoho stromku. Tento výnos bývá dosažen min po 8-10 letech pěstování.

  • příkmenný pás udržovat v bezplevelném stavu. Pokud budou jabloně pěstovány v okrasném trávníku je třeba počítat s tím, že dobře udržovaný trávník je náročný na živiny a především na vodu v teplých letních měsících. U takto pěstovaných jabloní doporučujeme udržovat  bez plevele kruh o průměru 1m. Vhodné je posekanou trávu namulčovat kolem kmene, zabráníme tím růstu plevelů, sníží se tím odpar vody. Rozkládající se trávu zatahují žížaly do do půdy a zvyšují obsah humusu a živin důležitý pro plodnost jabloní.

 

Spon výsadby:

  • 0,5m vzdálenost mezi stromy v řadách, řady od sebe 3m. Tento spon je doporučovaný ve velkovysadbách a intenzivním způsobu pěstování.

  • při dostatku prostoru na zahradě je možné zvětšit spon až na 1 m, aby byly stomky  dobře osluněny

 

Řez:

Na středně vzrůstné podnoži je výška bez řezu 3-4m. Výšku lze redukovat zakrácením terminálu na 2,5 - 3m, přičemž v místě řezu mohou narůst 2-3 nové terminály.Tyto terminály redukujeme na jeden nejsilnějši,popř nejrovnější. Sloupcovitý růst zůstane zachován. Zvláště v neplodných letech mohou mít sloupcovité jabloně sklon k prodlužovacímu růstu bočních větví, který je paralelní s terminální osou(tzv.konkurenční terminál). Takto rostoucí větve je možné v průběhu roku kdykoliv odstanit na větevní kroužek, nebo zakrátit na slabě rostoucí boční výhon.

Květ:

Sloupcovité jabloně (tak jako všechny běžné odrůdy jabloní) jsou cizosprašné. Jako opylovač je možno použít jak normálně rostoucí tak i sloupcovitě rostoucí odrůdy jabloní. Nevhodné jsou triploidní odrůdy jako 'SUNCATS', 'Boskoop' nebo 'Jonagold' (tato informace je důležitá jen tehdy ,pokud v okolí nejsou jiné odrůdy jabloní. vhodné k opylování).Všechny uvedené odrůdy kvetou slabě až středně již prvním rokem. Odrůda REDCATS kvete mimořadně silně,na stromcích prvním rokem vykvetlo přes 200!! květů jednotlivé stromečky dokázaly uživit až 20 jablek (asi 2,5-3 kg plodů prvním rokem).Celkový výnos v době plné plodnosti (asi v 7-10 letech) může být 8-12 kg i více jablek z jednoho stromku.

Probírka:

K zabránění nástupu alternance (STŘÍDAVÁ PLODNOST) je důležité provádět každoročně probírku. Na každém plodonoši by měl na konci růstu plodů zůstat jenom jeden plod. Probírka se provádí na konci přirozeného opadu plodů (začátek června), což znamená že všechny nadbytečné plody otrháme a na každém plodonoši ponecháme jeden plod. Tím udržíme strom v fyziologické rovnováze.

Ochrana, doba zrání, chuť:

Viz popis u každé odrůdy.

 

Všechny CATS™- odrůdy jsou právně chráněny a podléhají odrůdové ochraně. Množení bez licenční smlouvy je zakázáno.