Výstavy v r. 2016

 Vzhledem k stoupajícím nákladům na výstavy, rušíme účast na těchto akcích. Našim zákazníkům stromky rádi zašleme.