Využití světeleného spektra rostlinami

Z grafu vyplývá využití jedlotlivých vlnových délek světla k fotosyntéze rostlin. Nejvíce využitelné je modré světlo a část zeleného a červeného spektra. Využitelnost jiných vlnových délek významně klesá. Modrým filtrem fólie se část méně využitelného světla přesměruje na lépe využitelnou modrou složku. Zároveň se posune do příznivého modrého světla i část záření na hraně červeného a infračerveného spektra, která by se vlivem skleníkového efektu přeměnila na infračervené (tepelné) zážení. Tímto efektem se docílí menšího přehřívání fóliovníků při vysokých letních teplotách.